Skip to main content

BARNBARN

 • Stol Barnbarn formgiven av John Kandell för möbelföretaget Källemo.
 • Stol Barnbarn 2
 • Stol Barnbarn 3
 • Stol Barnbarn 4

Stol Barnbarn formgavs år 1966 av John Kandell och togs i produktion av Källemo år 1985. Tillverkad med stomme i massiv valnöt (tidigare mahogny), med sits och armstöd i naturfärgat läder.


BARNBARN

 • Stol Barnbarn 1
 • Stol Barnbarn 2
 • Stol Barnbarn 3
 • Stol Barnbarn 4

The Barnbarn Chair was designed in 1966 by John Kandell and was put into production by Källemo in 1985. Made with a solid mahogany or walnut frame, with a seat and armrests in natural leather.


CAMILLA

 • Stol Camilla 1
 • Stol Camilla 2
 • Stol Camilla 3
 • Stol Camilla 4

Stol Camilla formgavs år 1982 av John Kandell för Källemo. Formgivningen är i alla sina delar utmärkande för John Kandell. Camilla är tillverkad med stomme i massiv bok och finns i flera färgalternativ.

År 2005 prydde Camilla inte bara många hem, utan också svenska inrikes brev, då den trycktes på frimärken i samband med regeringens temaår – Designåret.


Stol Camilla detalj
Stol Camilla olika färger

CAMILLA

 • Stol Camilla 1
 • Stol Camilla 2
 • Stol Camilla 3
 • Stol Camilla 4

The Camilla chair was designed in 1982 by John Kandell for Källemo. The design is distinctive for John Kandell in all its parts. Camilla is made with a solid beech frame and is available in several color options.

In 2005, Camilla adorned not only many homes but also Swedish domestic mail when it was printed on stamps in connection with the government's theme year – the Design Year.


Stol Camilla detalj
Stol Camilla olika färger

JOHN KANDELL

John Kandell porträtt

John Kandell inledde sitt samarbete med Källemo år 1982. Han har tilldelats flera stipendier och priser, så som Utmärkt Svensk Form, Forsnäspriset, SIR´s hedersutmärkelse och Dagens Nyheters formgivarpris.

Kandell finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Röhsska museet i Göteborg, Malmö Museer, Statens Konstråd, Konstindustrimuseerna i Köpenhamn, Oslo, Trondheim och Tokyo.

 • john-kandell balanskonstnaren bok

  BALANSKONSTNÄREN

 • SINGEL

JOHN KANDELL

John Kandell porträtt

John Kandell began his collaboration with Källemo in 1982. He has been awarded several scholarships and prizes, such as Excellent Swedish Form, Forsnäs Prize, SIR's honorary award, and Dagens Nyheter's designer award.

Kandell is represented at the Nationalmuseum in Stockholm, the Röhsska Museum in Gothenburg, Malmö Museums, the Swedish Arts Council and Art & design museums in Copenhagen, Oslo, Trondheim and Tokyo.

 • john-kandell balanskonstnaren bok

  BALANSKONSTNÄREN

 • SINGEL

PILASTER

 • Pilaster hylla 1
 • Pilaster hylla färger

Hylla Pilaster formgavs år 1989 av John Kandell för Källemo. Idén till Pilaster, att stapla böcker liggande, fick John Kandell en natt i sitt vardagsrum, när han betraktade boktravarna på golvet och sina fulla bokhyllor. Hyllans form kommunicerades över telefon i ett samtal med Källemos grundare Sven Lundh – någon ritning behövdes inte.

Pilaster är tillverkad i massiv ek eller björk. Oljad, såpad, laserad eller täcklackad i färg.


Hylla Pilaster detalj inredning
Hylla Pilaster detalj

PILASTER

 • Pilaster hylla 1
 • Pilaster hylla färger

The Pilaster shelf was designed in 1989 by John Kandell for Källemo. The idea for Pilaster, to stack books horizontally, came to John Kandell one night in his living room as he looked at the piles of books on the floor and his full bookshelves. The shape of the shelf was communicated over the phone in a conversation with Källemo's founder Sven Lundh – no drawing was needed.

Pilaster is made of solid oak or birch. Oiled, soaped, stained, or painted.


Hylla Pilaster detalj inredning
Hylla Pilaster detalj

PIMPIM

Stol Pimpim av John Kandell för Källemo.

Stol Pimpim formgavs år 1990 av John Kandell för Källemo. Pimpim är tillverkad i massiv björk, lackerad i rött eller grönt. Graverad mässingsskylt och brännstämpel. Limiterad upplaga om 360 exemplar. 


PIMPIM

Stol Pimpim av John Kandell för Källemo.

The Pimpim chair was designed in 1990 by John Kandell for Källemo. Pimpim is made of solid birch, lacquered in red or green. Engraved brass sign and heat stamped. Limited edition of 360 pieces.


SCHABLON

 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell

Stol Schablon formgavs år 1987 av John Kandell för Källemo och är tillverkad med en stomme i massiv bok och sits i sadelgjord, nylon eller kärnläder.

Schablon har bland annat använts i inredningen till restaurangen Rolfs kök i Stockholm, som ritades av Jonas Bohlin och Thomas Sandell år 1989. Idag en av Sveriges mest omtalade och omskrivna restauranginredningar.


SCHABLON

 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell
 • Stol Schablon av John Kandell

The Schablon chair was designed in 1987 by John Kandell for Källemo and is made with a solid beech frame and a seat in braided linen, nylon, or saddle leather.

Schablon has been used in the interior of the restaurant Rolf's Kitchen in Stockholm, designed by Jonas Bohlin and Thomas Sandell in 1989. Then, one of Sweden's most talked about restaurant interiors – which has been kept the same till this day.


SCHABLON BARSTOL

 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell

Barstol Schablon formgavs år 1989 av John Kandell för Källemo och är tillverkad med en stomme i massiv bok och sits i sadelgjord, nylon eller kärnläder.

Schablon har bland annat använts i inredningen till restaurangen Rolfs kök i Stockholm, som ritades av Jonas Bohlin och Thomas Sandell år 1989. Idag en av Sveriges mest omtalade och omskrivna restauranginredningar.


SCHABLON BARSTOOL

 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell
 • Barstol Schablon av John Kandell

The Schablon barstool was designed in 1987 by John Kandell for Källemo and is made with a solid beech frame and a seat in braided linen, nylon, or saddle leather.

Schablon has been used in the interior of the restaurant Rolf's Kitchen in Stockholm, designed by Jonas Bohlin and Thomas Sandell in 1989. Then, one of Sweden's most talked about restaurant interiors – which has been kept the same till this day.


Solitär

Karmstol Solitär formgavs år 1986 av John Kandell för Källemo. Formgivningen är i alla sina delar utmärkande för John Kandell. Solitär är tillverkad med stomme i massiv bok, natur eller laserad. Sits i läder.


Solitär

The Solitär armchair was designed in 1986 by John Kandell for Källemo. The design is characteristic of John Kandell in all its aspects. Solitär is crafted with a solid beech frame, natural or lacquered. The seat is made of leather.


Victory stol

Karmstol Victory formgavs år 1990 av John Kandell för Källemo. Formgivningen är i alla sina delar utmärkande för John Kandell. Victory är tillverkad med stomme i massiv bok; natur eller laserad i röd, vit eller svart. Sits i sadelgjord av hampa och dyna i läder.


Victory stol

The Victory armchair was designed in 1990 by John Kandell for Källemo. The design is characteristic of John Kandell in all its aspects. Victory is crafted with a solid beech frame; natural or lacquered in red, white, or black. The seat is made of hemp webbing, and the cushion is leather.


CONTACT

KÄLLEMO AB
VÄXJÖVÄGEN 30
33142 VÄRNAMO
SWEDEN
+46 370 15000
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.