k

Gunnar Asplund
Gunnar Asplund
Jonas Bohlin
Jonas Bohlin
Kristian Knobloch
Kristian Knobloch
Sigurdur Gustafsson
Sigurdur Gustafsson
John Kandell
John Kandell
Komplot Design
Komplot Design
Mattias Ljunggren
Mattias Ljunggren
Anna Kraitz

Anna Kraitz

Mats Theselius
Mats Theselius
Johan Linton
Johan Linton
Matti Klenell
Matti Klenell
Vesa Honkonen
Vesa Honkonen
Fredrik Wretman
Fredrik Wretman
Ernst Billgren
Ernst Billgren
Pierre Sindre
Pierre Sindre
Rolf Hanson
Rolf Hanson
Erika Lagerbielke
Erika Lagerbielke
Staffan Holm
Staffan Holm
Gustav Person
Gustav Person
Thomas Sandell
Thomas Sandell
Elding Oscarson

Elding Oscarson

David Ericsson

David Ericsson

Afteroom

Afteroom

Kristoffer Sundin

Kristoffer Sundin

Éva Mag

Éva Mag

Sofie Johansson and Lovisa Sandström

 

Sofie Johansson and Lovisa Sandström

Åsa Jungnelius

 

Åsa Jungnelius

HEADOFFICE KÄLLEMO AB
VÄXJÖVÄGEN 30
331 42 VÄRNAMO
SWEDEN
+46 (0)370 150 00

SHOWROOM FATBUREN
SÖDERMALMSALLÉN 36
11828 STOCKHOLM
SWEDEN
+46 (0)73 709 3509
+46 (0)72 387 26 07

SHOWROOM STUDIO L6
LASARETTSGATAN 6
41119 GOTHENBURG
SWEDEN
+46 (0)31 13 8390

logo v